ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี มร. เดวิด จอห์น คอลเลอร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ คุณศระยศ มโนชยากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย ลาว และ ญี่ปุ่น คุณลินด์เซย์ ซู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาพนักงาน ประจำประเทศจีน และ  มร. มาร์ค สปีเกิล ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE และ การฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานเยอรมัน (AdA-Train-the-Trainer) โดยการประชุมจัดขึ้นที่บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ คุณสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ คุณอุบล ธารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยทางคณะทำงานฯได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษากับ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ในการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์สำหรับช่างฝึกอาชีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ทางโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 และ รุ่นปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่าย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ นอกจากนี้ทางคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก และ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้รับเรียนเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีวศึกษาทวิภาคีเยอรมันจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีตัวแทนจากหอการค้าเยอรมันจากประเทศต่างๆทั้งหมด 9 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย อินเดีย เกาหลี ฮ่องกง และ จีน โดยเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการนำระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานเยอรมันมาใช้ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับคู่มือการฝึกอาชีพสำหรับช่างฝึกอาชีพของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศเยอรมนี (DIHK) ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่หอการค้าอินเดีย-เยอรมัน ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

Read more