เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพที่เข้าร่วมจำนวน 14 คน โดยมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 7 คน และ ที่เหลือมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ นอกจากนี้ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ จากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี