เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมันให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาโลจิสติกส์ ซึ่งฝึกอาชีพที่บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด โดยการจัดสอบนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง