เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดยคุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพรุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช