เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ประจำปี 2562 มนสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และ สาขาวิชาการชุบโลหะ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญ คุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิกิ ไซมิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย