เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส จรัญสนิทวงศ์ อีกทั้งได้พูดคุยกับคุณวรเชษฐ์ ทีอุทิศ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ โดยหารือเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE พร้อมกันนี้ คุณวรเชษฐ์ ทีอุทิศ ได้พาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย