เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ยูโรป้า มอเตอร์ส ราชพฤกษ์ นอกจากนั้นทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณเมธาพันธ์ มุสิกเจริญ ผู้จัดการอู่ของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE พร้อมทั้งพาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย