เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู บาร์เซโลน่า มอเตอร์ บางแค เพื่อเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 และ รุ่นปี 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณชัยณรงค์ ศักดิ์เดชธำรงค์ หัวหน้าอู่ ของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE นอกจากนี้ คุณชัยณรงค์ ศักดิ์เดชธำรงค์ ได้พาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย