ALL NEWS

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ คุณศิระ บุณยกิดา ผู้อำนวยการ สำนักงานการบุคคล-การเงินและการลงทุน และ คณะทำงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บาทหลวงบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง และ คณะทำงาน โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจัดประชุมขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกอบด้วย คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมอาวุโส และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุม เรื่อง “การพัฒนาระบบทวิภาคีสาขาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน” โดยมุ่งเน้นสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยมีผุ้ร่วมประชุมดังนี้ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย คุณคลาวเดีย เอบาค เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาหารและเกษตร ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า มร. ไลนฮาร์ด ไพโครฟสกี้ เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม รศ. ดร. เชาว์ อนประสิทธิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. วันรัฐ […]

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ได้รับเชิญจากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ให้เข้าร่วมการจัดบูธกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บูธของสถานทูตเยอรมัน โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคม 2560 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่บูธของสถานทูตเยอรมัน ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทคูก้า โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท บีเอเอสเอฟ ไทย จำกัด บริษัท คูก้า โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เล็กโซล่า ประเทศไทย ซึ่งแต่ละบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆและแขกที่เข้ามาร่วมงาน และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อไปเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ อีกทั้งร่วมประชุมกับ ดร. วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการการฝึกนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมงานประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน ประจำปี 2562 โดยได้รับเชิญจาก ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประชุมในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในนามหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง “Challenges in Development on Vocational Education and Skills Training focusing on TVET Qualification” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คน ซึ่งมาจากหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายด้านอาชีวศึกษาจากทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์กรยูเนสโก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะบริหาร ครูฝึกในสถานประกอบการ ของบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาแผนการฝึกอาชีพและแผนการเรียนการสอน” ซึ่งมุ่งเน้นในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม การอบรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่สำนักงานร่วม จั๊มพ์ สเปซ จังหวัดขอนแก่น

Read more