เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม และ อาจารย์ธนกร สายสน หัวหน้าภาคช่างยนต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย อาจารย์ บรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ปิติ มีกมลเวช โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรช่างแมคคาทรอนิกส์สำหรับมอเตอร์ราด (บิ๊กไบค์) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)