เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ทางโครงการ GTDEE มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุรดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และคุณอานนท์ สีหราช ผุ้จัดการโครงการ GTDEE เดินทางไปร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ ปี 2560 ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการ GTDEE และตัวแทนจากบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด ประกอบด้วย คุณคนึงนิตย์ ชินตะคุ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ โดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกอาชีพที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 15 คน โดยแบ่งเป็นฝึกอาชีพที่บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด จำนวน 14 คน ประกอบด้วย สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 6 คน สาขาช่างกล จำนวน 3 คน สาขาช่างชุบโลหะ จำนวน 2 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน สาขาการจัดการคุณภาพ จำนวน 1 คน และ สาขาโลจิสติกส์ จำนวน 1 คน และ ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช ประกอบด้วย สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 คน