ALL NEWS

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สวนหลวง นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับผู้จัดการฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายฯ เกี่ยวกับการรับรองช่างเทคนิคระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 และ ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ทางโครงการ GTDEE มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุรดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และคุณอานนท์ สีหราช ผุ้จัดการโครงการ GTDEE เดินทางไปร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ ปี 2560 ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการ GTDEE และตัวแทนจากบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด ประกอบด้วย คุณคนึงนิตย์ ชินตะคุ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ โดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกอาชีพที่สำเร็จการศึกษา […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม และ อาจารย์ธนกร สายสน หัวหน้าภาคช่างยนต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย อาจารย์ บรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ปิติ มีกมลเวช โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรช่างแมคคาทรอนิกส์สำหรับมอเตอร์ราด (บิ๊กไบค์) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 2 คน และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 8 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพใน 2 หัวข้อ ดังนี้ “ความคิดเชิงระบบ และ แผนที่ความคิด” ดำเนินการสอนโดย […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เค้ง หงษ์ทอง สาขาแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับผู้จัดการฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายฯ เกี่ยวกับการรับรองช่างเทคนิคระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 และ ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 256 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) จำนวน 4 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทองหล่อ สาขารามอินทรา นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับผู้จัดการฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายฯ เกี่ยวกับการรับรองช่างเทคนิคระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 และ ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพใน 2 หัวข้อ ดังนี้ “ความคิดเชิงระบบ และ แผนที่ความคิด” ดำเนินการสอนโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม “การแนะแนวการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination)” ดำเนินการสอนโดย คุณคติพจน์ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ พิษณุโลก นามทอง นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณธงชัย สระทองเมือง ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายฯ เกี่ยวกับการรับรองช่างเทคนิคระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 และ ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ พิษณุโลก นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณจักรี เจศรีชัย ผู้จัดการฝ่ายบริการ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ พิษณุโลก เกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

Read more