เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกในสถานประกอบการและคณะทำงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ พร้อมกันนี้ คณะทำงานโครงการ GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพในระหว่างฝึกอาชีพที่บริษัทด้วย