เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยประชุมเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน สาขาโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี การประชุมนี้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ