เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับ มร. เวิน เวือง เหงียน คิม ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี อาจารย์พิบูล เชาวน์เพชร หัวหน้าแผนกช่างยนต์ และ อาจารย์วรพงษ์ ปั๋งลิขิต อาจารย์ประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยประชุมเกี่ยวกับการวางแผนสำหรับสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพของ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใตโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ