เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ คุณทิมพร กองอิ่น ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยประชุมเกี่ยวกับการสอนเสริมทักษะและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นที่ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง