เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษานานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาและหอการค้าต่างชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หอการค้าเยอรมัน-ไทย หอการค้าอังกฤษประจำประเทศไทย หอการค้าออสเตรเลียน-ไทย หอการค้าไอริช-ไทย และ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย