เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเรื่องต่างๆดังนี้

  • ตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย
  • การวางแผนการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561
  • การสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2563
  • แผนงานของโครงการ GTDEE ประจำปี 2561

โดยมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มร. แวน เวือง เหงียน คิม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด คุณทิมพร กองอิ่น ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสาร บริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – อมตะ ซิตี้ และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด