เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับคุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมชำนาญการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 โดยจัดสอบ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา