เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนิการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาขีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ ซึ่งการสอบจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี