เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร.  ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และคณาจารย์ เพื่อประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาโลจิสติกส์ ที่ฝึกอาชีพ ณ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – อมตะซิตี้ โดยการสอบจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง