คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบการนำเสนอให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบจำนวน 50 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสดก บ้านโป่ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร มาเป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้