ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร.  ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และคณาจารย์ เพื่อประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาโลจิสติกส์ ที่ฝึกอาชีพ ณ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – อมตะซิตี้ โดยการสอบจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ และ รับรองมาตรฐานในหลักสูตรฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทางเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งทำหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกอาชีพ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหารบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด […]

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบการนำเสนอให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบจำนวน 50 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสดก บ้านโป่ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเรื่องต่างๆดังนี้ ตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย การวางแผนการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 การสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2563 แผนงานของโครงการ GTDEE ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มร. แวน เวือง เหงียน คิม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด คุณทิมพร […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนิการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาขีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ ซึ่งการสอบจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับคุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมชำนาญการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 โดยจัดสอบ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เยี่ยมชมบริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ได้พูดคุยกับคุณวิญญู สายสนิท รองผู้อำนวยการบริหาร และ มร. ไมเคิล เวห์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแปลเอกสารวิชาการสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Final Examination) โดยจัดขึ้นระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

ยินดีต้อนรับ ดร. ปีเตอร์ แรมซาเออร์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งรัฐสภาเยอรมัน และ คณะผู้แทนจากประเทศเยอรมนี สู่ประเทศไทย โดยทางคณะผู้แทนฯ ปฏิบัติภารกิจในประเทศเทศไทยระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน พร้อมกับคณะผู้แทนฯดังกล่าว และ มร. แกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันไทย-เยอรมัน (ทีจีไอ) เป็นโครงการริเริ่มร่วมกันของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่งสู่อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสถาบันไทย-เยอรมัน นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยของสถาบันไทย-เยอรมัน แล้ว วันนี้ได้มีการกล่าวถึงการฝึกอบรมสายอาชีพในประเทศไทย ซึ่งทางตัวแทนของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้พูดถึงกิจกรรมและผลลัพธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกอาชีพ เยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) […]

Read more