มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมเรื่อง การเทียบเคียงหลักสูตรช่างเทคนิคชำนาญงานขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2563 ณ อัมพวา รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัด สมุทรสาคร