เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี