มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้