ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ มร. มาร์เซล วอลท์ซ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับทวิภาคีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. มันเฟรด มันไธร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากนี้ คุณคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

Read more

ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมเรื่อง การเทียบเคียงหลักสูตรช่างเทคนิคชำนาญงานขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2563 ณ อัมพวา รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัด สมุทรสาคร

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมันภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นครูสอนภาคปฏิบัติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนดลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 16 คน โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสำหรับการอบรมในระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 นี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more