เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการ ร่วมประชุมกับคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตในการศึกษาสาขาช่างแมคคาทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้พัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช การประชุมจัดขึ้นที่สถาบันไทย-เยอรมัน