เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาวุโสที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ และ อาจารย์ปริญญา ไชยเจริญ หัวหน้าแผนกช่างกล โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช และ บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งจะมีการจัดสอบขึ้นในเดือนกันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ