เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท บีอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 และ รุ่นปี 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากเทคโนโลยีจิตรลดา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้ แจ้งวัฒนะ นอกจากนั้น ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ได้พูดคุยกับคุณจุติภัทร สถาปิตาภานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE นอกจากนี้คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย