เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ มร. อั๊กเซล เบาเออร์ ประธานกรรมการ บริษัท เบาเออร์ โฮลด์ดิ้ง จำกัด และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พหรมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคณะทำงาน โดยหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นสูง) ให้กับคณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การประชุมนี้จัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา