เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ ดร. วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ โดยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานตามมาตรฐานเยอรมันสำหรับครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานตามมาตรฐานเยอรมันได้ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี