เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าสังเกตการณ์นักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่นปี 2562 ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการช่างแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563

Tags: