เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และคณาจารย์ โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Tags:

  • ,
  • ,