เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ คณะทำงาน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องในหัวข้อเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจะมีการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โดยนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะเข้ารับการทดสอบเทียบเคียงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในเดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 การประชุมนี้จัดขึ้นที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Tags:

  • ,
  • ,
  • ,