ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสาขาวิชายานยนต์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมสอบคัดเลือก โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Read more

ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ มร. มาร์เซล วอลท์ซ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับทวิภาคีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. มันเฟรด มันไธร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากนี้ คุณคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

Read more

ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมเรื่อง การเทียบเคียงหลักสูตรช่างเทคนิคชำนาญงานขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2563 ณ อัมพวา รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัด สมุทรสาคร

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมันภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นครูสอนภาคปฏิบัติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนดลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 16 คน โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสำหรับการอบรมในระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 นี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร.  ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และคณาจารย์ เพื่อประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาโลจิสติกส์ ที่ฝึกอาชีพ ณ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – อมตะซิตี้ โดยการสอบจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ และ รับรองมาตรฐานในหลักสูตรฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทางเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งทำหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกอาชีพ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหารบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด […]

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบการนำเสนอให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบจำนวน 50 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสดก บ้านโป่ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก […]

Read more