ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษานานาชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หอการค้าไอร์ริช-ไทย หอการค้าอังกฤษ-ไทย หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย และ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน โดยหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิคส์ การประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE คุณอภิญญา อัมพร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกชำนาญการ และ คุณเกรียงศักดิ์ เสนาวรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายอบรม บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ หัวหน้าฝ่ายอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 เพื่อเข้าร่วมฝึกอาชีพกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ นาวาเอก อุกฤช เถาว์ชาลี พร้อมด้วยคณะ จากกรมการขนส่งทหารเรือ โดยได้ประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านวิชาการภายใต้โครงการ GTDEE โดยการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ณ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สวนหลวง ออโตเฮาส์ เพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าในการฝึกอาชีพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกอาชีพภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาการบริหารคุณภาพ และ สาขาวิชาโลจิสติกส์ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ คุณนูเรีย อพาริชี เปโดร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกอาชีพในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ไปเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร. สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อพัฒนาช่างแมคคาทรอนิคส์ ช่างเทคโนโลยียานยนต์ และ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0

Read more

ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงศึกษาและวิจัยสหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศเยอรมนี (BMBF) โดยคณะทำงานฯเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-30  มกราคม 2562 คณะทำงาน (BMBF) ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร. ซาบีเน่ คาร์ล เจ้าหน้าความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาและวิจัยสหพันธรัฐเยอรมัน คุณเอวา ฮาเนา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ คุณอันท์เย่ เวสเซิลส์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยด้านการบินและอวกาศเยอรมัน คุณซิลเวีย นีดีค ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียใต้และอเมริการเหนือ (การตลาดระหว่างประเทศระดับอาชีวศึกษา) คุณดาเนียล เนฟ เจ้าหน้าที่ประสานงาน อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะทำงานประชุมโต๊ะกลมร่วมกับบริษัทสัญชาติเยอรมันที่เข้าร่วมหลักสูตร GTDEE ได้แก่ บริษัท บีอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณคาริน โรเดอร์-ชตาห์ล ฝ่ายพัฒนาการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การค้าปลีก และ บุคลากร และ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตภายใต้หลักสูตร GTDEE โดยการประชุมจัดขึ้นที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์  ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูช่างอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โดยมี ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ หัวหน้าแผนกทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพของ GTDEE รุ่นปี 2562 นอกจากนี้มีนักศึกษาฝึกอาชีพของหลักสูตร GTDEE ที่กำลังฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก […]

Read more