ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวัร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณศิระ บุณยกิดา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเทวินทร์ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ Project Capability and Development Manager และคุณทวิน สมบูรณ์ศักดิกุล Academy of Operation Excellence Manager โดยการประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับการแนะนำโครงการ GTDEE และ ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต การประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพที่เข้าร่วมจำนวน 14 คน โดยมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 7 คน และ ที่เหลือมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ นอกจากนี้ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ จากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมร่วมกับ คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ ผู้จัดการองค์ความรู้กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด คณะทำงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ ฟรานซิส วิชัย ศรีสุระ หัวหน้าฝ่ายทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางคณะทำงานของบริษัท ปทุมธานี […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณณัฐพัฒน์ กอบแก้ว ผู้จัดการ คุณพลอยชมพู รอดรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ครูฝึกในสถานประกอบการ และ นักศึกษาฝึกอาชีพ เกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฯ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ คุณศรีไทย ศรีสายชล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช อาจารย์สมบัติ อินยัน หัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ และ คณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ คุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกควบคุมและไฟฟ้า สถาบันไทย-เยอรมัน โดยประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 และ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้จัดปฐมนิเทศน์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ โดยเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้มี ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ 2 ท่าน จาก บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ คุณกฤศกร ไกรจินดา และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมประชุมกับ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกในสถานประกอบการอาวุโส คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส ครูฝึกในสถานประกอบการอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ หัวหน้าแผนกเทคนิคยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและการวางแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์และฝ่ายบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ สาขา แมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดปฐมนิเทศน์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 จำนวน 10 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด โดยงานจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมประชุม 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมัน ในระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกล และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

Read more