ALL NEWS

ดูรูปเพิ่มเติมกรุณากดอัลบั้มรูป https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Gtdeeproject&set=a.2926855434196550 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 (PAL examination – Part 1) ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบที่มุ่งเน้นการใช้โครงงานเป็นหัวข้อหลักในการสอบ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 สถานี ดังนี้ การสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 สถานีที่ 1: ทักษะทางด้านช่างกลสถานีที่ 2: การติดตั้งอุปกรณ์สายไฟสถานีที่ 3: การลงโปรแกรม PLCสถานีที่ […]

Read more