เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร. โรแลนด์ ไวน์ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ โดยประธานของบริษัท เมอเซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ นอกจากนี้ ดร. โรแลนด์ ไวน์ และ มร. คาร์ล อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกอาชีพทุกคนที่ได้สำเร็จหลักสูตรของโครงการ GTDEE  อีกด้วย