เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จำนวน 14 คน ซึ่งได้ฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ จากบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ นอกจากนี้ ทางบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้บริจาคเครื่องยนต์ บีเอ็มดับเบิ้ลยู ให้กับวิทยาลัย เทคโนโลยี ดอน บอสโก กรุงเทพ อีกด้วย