เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมประชุมกับอาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจศึกษาสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มร. พอล เคิลเคอร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน ว่าด้วยเรื่องการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้หลักสูตรครูฝึกช่างเทคนิคในสถานประกอบการตามแบบฉบับประเทศเยอรมนีจำนวน 120 ชั่วโมง