เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณณัฐวรรณ น้อมวารี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเต็มส์ จำกัด โดยหารือถึงความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาความรู้ของครูและช่างฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาคทฤษฎีสำหรับงานเครื่องตัดเหล็ก (CNC) การประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย