เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยฯ และ บริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีดังนี้

– นายวิชัย หันพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

– นายสมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

– นางสาวศรีไทย ศรีสายชล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช

นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยฯ บริษัท โรเบิร์ต บอชฯ และ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อหารือเกี่ยวกับการมอบหมายโครงงานแก่นักศึกษาฝึกอาชีพและการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบปลายภาค ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ