เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมกับคลาวเดีย เอบาค ที่ปรึกษาทูตฝ่ายการอาหารและเกษตร และ มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และ รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษาด้านจักรกลการเกษตร การประชุมจัดขึ้นที่สถาบันเกอเธ่