เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ คุณสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ คุณอุบล ธารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยทางคณะทำงานฯได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษากับ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ในการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์สำหรับช่างฝึกอาชีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ