เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี มร. เดวิด จอห์น คอลเลอร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ คุณศระยศ มโนชยากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย ลาว และ ญี่ปุ่น คุณลินด์เซย์ ซู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาพนักงาน ประจำประเทศจีน และ  มร. มาร์ค สปีเกิล ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE และ การฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานเยอรมัน (AdA-Train-the-Trainer) โดยการประชุมจัดขึ้นที่บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด