เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับอาจารย์ ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยหารือเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการนำร่องสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ โดยประชุมที่วิทยาลัยฯ