เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส รามอินทรา นอกจากนั้นทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณสัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ทั้งนี้ คุณสัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ ได้พาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย