คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาฝึกอาชีพ จำนวน 51 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคสมุทรปราการ เข้าร่วมในการสอบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และ ภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย  ซึ่งการสอบภาคปฏิบัติดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การสอบครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 19