เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมกับคุณศรียนต์ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี (GTDEE) และ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ GTDEE ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย